Dienstverlening door Bron van Inspiratie

Bron van Inspiratie is een praktijk voor Relaxatie & Bewustwording onder leiding van Vanessa Schoonbaert met ondernemersnummer BE 0656.598.641, vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Bron van Inspiratie, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Protest op facturen en algemene voorwaarden dient te gebeuren bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na factuur- of inschrijvingsdatum.

Voor wat betreft de (online) cursussen, trajecten,  workshops, activiteiten/evenementen gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven.

Producten en Diensten

Bron van Inspiratie biedt volgende diensten aan : inspirerende workshops, relaxatiecoaching en trajecten , online cursussen en numerologie.

Bron van Inspiratie garandeert hierbij een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding kennelijk een vergissing bevat, behoudt Bron van Inspiratie zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Overmacht

Bron van Inspiratie stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Bron van Inspiratie/Vanessa Schoonbaert geen vat op heeft (te weinig deelnemers, ziekte en familiale omstandigheden, overmacht) . In dergelijke gevallen kan Bron van Inspiratie niet aansprakelijk gesteld worden. In samenspraak wordt dan een nieuwe datum gezocht of bij opschorting zal het betaalde bedrag worden teruggestort. De klant heeft in geen enkele omstandigheid recht op een schadevergoeding.

Vertrouwelijkheid en Privacybeleid

De gegevens die de klant opgeeft bij het inschrijven of gebruik maken van de diensten van Bron van Inspiratie, worden beheerd volgens het Privacybeleid van Bron van Inspiratie. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Bron van Inspiratie/Vanessa Schoonbaert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant werden gewijzigd, maar niet werden doorgegeven.

Algemene voorwaarden

Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website of zoals vermeld op de factuur. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (21%).

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken kunnen ten laatste 24 uur op voorhand worden geannuleerd per mail, telefoon of sms. Annulering is pas geldig na ontvangstmelding van Bron van Inspiratie/Vanessa Schoonbaert.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal het totale bedrag in rekening worden gebracht door middel van een factuur.

Terugbetalingen zijn enkel mogelijk mits een grondige en geldige reden.

Verplaatsen van gemaakte individuele afspraken kunnen kosteloos tot 48 uur voor aanvang.

Te laat komen

Bij te laat komen, wordt de duur van de sessie niet verlengd en wordt het bedrag voor de volledig geplande sessie verrekend.

Vertrouwelijkheid

Bron van Inspiratie houdt zich ten allen tijde aan de geheimhoudingsplicht, maar houdt zich het recht voor in intervisie of collegiaal overleg een situatie in te brengen zonder het noemen van namen.
In onderling overleg kan Bron van Inspiratie/Vanessa Schoonbaert contact opnemen met derden.

Verantwoordelijkheid

Deelname aan activiteiten georganiseerd door Bron van Inspiratie is geheel op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Deelname- en inschrijvingsvoorwaarden staan steeds vermeld op de website en/of factuur. Deelname aan activiteiten is pas definitief na betaling.
Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Bron van Inspiratie/Vanessa Schoonbaert, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslisssingen.
Bron van Inspiratie/Vanessa Schoonbaert is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg van deelname.

Eigendom en copyright

Alle op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, …) zijn en blijven eigendom van Bron van Inspiratie. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bron van Inspiratie. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Contactgegevens

Bron van Inspiratie
Vanessa Schoonbaert
Baron de Boesinghestraat 16
8750 Zwevezele
+32494905941
vanessa@bronvaninspiratie.be

Bedankt voor het vertrouwen.
Ik kijk ernaar uit u te mogen ont-moeten.
~Vanessa

Inwerkingtreding van deze Algemene voorwaarden : 07/05/2019.